:اين نرم افزار شامل
بهمراه بخش ويژه سي تي آنژيوگرافي قلب با تمام جزييات و بازسازي
فروشگاه سايت
جستجو
صفحه اصلي
فروشگاه سايت
جستجو
تماس با ما
صفحه اصلي
فروشگاه سايت
جستجو
تماس با ما
صفحه اصلي
:بخشهاي جديد شامل
اضافه شدن فيلم هاي آموزشي بازسازي
اضافه شدن انيميشن هاي اموزشي نحوه سانت و پوزيشن بيمار
اضافه شدن سي تي اسکن ستون فقرات کمري -سي تي انژيو گرافي عروق کاروتيد - سي تي اسکن آنتي ورژن- سي تي اسکن اسکنوگرام ( اندازه گيري طول اندام
بهبود رابط کاربري نرم افزار
اضافه شده اموزشي کار با انژکتور و نحوه اتصال و تنظيمات دستگاه انژکتور
اضافه شدن بخشهاي انيميشني اموزشي بيشتر
رفع باگ هاي نرم افزاري