مجموعه فلش و پاور پوينتهاي آموزشي براي کارشناسان راديولوژي
Available in (click on link)                                         Module

1. Recognizing Anything on a Radiograph
2. Recognizing a Technically Adequate Chest X-ray
3. Recognizing Cardiomegaly
4. Recognizing the Causes of an Opacified Hemithorax
PowerPoint
5. Recognizing a Pleural Effusion
PowerPoint
6. Recognizing Congestive Heart Failure
PowerPoint
7. Recognizing Airspace Versus Interstitial Disease
8. Recognizing a Pneumothorax
9. Recognizing Pneumomediastinum, Pneumopericardium and Subcutaneous Emphysema
10. Recognizing the Placement of ICU Tubes and Lines
11. Critical Care Radiology
12. Recognizing Tumors, Tics, and Ulcers: Radiology of the Gastrointestinal Tract
13. Recognizing Small/Large Bowel Obstruction and Ileus
14. Recognizing Free Air
15. Recognizing Abdominal Calcifications
16. Recognizing Soft Tissue Masses in the Abdomen
17. Recognizing Mediastinal and Lung Masses and Metastases
18. Recognizing Fractures and Dislocations
19. Recognizing Some Common Causes of Neck and Back Pain
20. Recognizing Abnormalities of Bone Density
21. Recognizing the Basics on CT of the Chest
22. Recognizing the Basics on CT of the Abdomen
23. Recognizing Abnormal Head CT Findings
Medical Student Lectures 
= PowerPoint
22 "Must-See" Diagnoses for Medical Students 
Fundamentals of Chest Roentgenology
The ABCs of Heart Disease
ABCs of Heart Disease with Audio
30-minutes with audio
ABCs Schema-Handout version
PDF
Approach to Arthritis
Soft Tissue Calcifications and Ossification
فروشگاه سايت
جستجو
تماس با ما
صفحه اصلي
خانه
بخش راديولوژي
مجموعه فلش و پاور پوينتهاي آموزشي براي کارشناسان راديولوژي
ارتباط با ما
صفحه اول