ابزار وبمستر

مطالب ارسالي استاد ايوب رستم زاده ، مدرس                                      در دانشگاههاي علوم پزشکي همدان و سنندج
حق کپي رايت اين مطالب فقط  توسط اين سايت مجاز است
کتاب آناتومي مقطعي

تاليف و گرد آوردي : ايوب رستم زاده -دکتر محمد فرضي زاده
کتاب حاوي کليات آناتومي مقطعي بوده و داراي نکات باليني تشخيصي
MRI/CT.Scan-Anatomy
معرفي کتاب تاليف شده جناب استاد ايوب رستم زاده
Ayoob Rostamzade
Postgratude Student of Anatomical Sciences
Anatomy & Molecullar-Cellular Biology Department in
Kurdistan University of Medical Science
Sanandaj
Iran
email:  arostamzade@yahoo.com
کتاب فوق العاده :  مباني فيزيک ام ار اي
تاليف ترجمه : ايوب رستم زاده - دکتر براتي-دکتر گودرزي- دکترمرادي
حاوي فيزيک جامع ام ار اي  تکنيک ها وپيشرفت هاي جديد ام آر نظير طيف سنجي ام آر و  فانکشنال ام آر

تهران-خيابان اانقلاب- خيابان ارديبهشت- خيابان وحيد نظري- پلاک150- واحد 5 انتشارات ابن سينا
تلفن:02166418309

محل ارايه نمايشگاه بين المللي کتاب غرفه انديشه رفيع و روشن کتاب ميباشد
ROSS
کتاب ارزيابي تصاوير پزشکي

مولف ايوب رستم زاده

فروشگاه سايت
جستجو
صفحه اصلي
کپي برداري از  مطالب سايت مجاز نيست


© 2008-2016 Radiologyha. All rights reserved.