کنکور کارداني به کارشناسي ادبيات فارسي
رفرنس جديد تاريکخانه تصوير سازي پيشرفته در راديولوژي   
منابع آزمون کارداني به کارشناسي راديولوژي
ادبيات وزبان  فارسي:       زبان و ادب فارسي  ---> غلامرضا ارژنگ

                                 متون و ادب فارسي

                                 ادبيات فارسي (تستهاي مدرسان شريف)

معارف و انديشه  : معارف اسلامي  محمد سعيدي  مهر 

                      انديشه اسلامي  آيت ا.. جعفر سبحاني

                      تستهاي مدرسان شريف    

رفرنس زبان خارجي :

واژگان زبان عمومي: کارداني به کارشناسي (سراسري - آزاد - علمي کاربردي)      پديدآورنده: علي حسن پور


فيزيولوژي : شناخت اعمال و وظايف اعضا مختلف بدن انسان انتشارات  چکاوک

                 فيزيولوژي (انتشارات  :خانيران)


فيزيک عمومي   مولف رکسانا ترکشيان                           انتشارات چکاوک

                          انتشارات ديبا گران تهران

تکنيکهاي پرتو نگاري تورچيان

اصول تاريکخانه : بني احمد

                              تصوير سازي پيشرفته در راديولوژي  تاليف اله جزايري قره باخ انتشارات جهاد دانشگاهي

استخوان شناسي           بهرام الهي

                             دکتر فريدون نگهدار

فيزيک :  فيزيک پرتوهاي نجم آبادي

                  فيزيک تشخيصي کريستسن

                 اصول تعميرات                        

                 راديبولوژي توکلي



آزمون کارداني به کارشناسي راديولوژي
ســـال
پاسخنـــــامه
نـــــــوع
توضيـــــــــحات
آزمون کارداني به کارشناسي راديولوژي
دارد
رايگان
آزمون کارداني به کارشناسي راديولوژي
آزمون کارداني به کارشناسي راديولوژي
آزمون کارداني به کارشناسي راديولوژي
ندارد
رايگان
سوالات کامل نيستند
دارد
3000 
تومان
سوالات تخصصي جوابيه دارند
دارد
رايگان
آزمون کارداني به کارشناسي راديولوژي
آزمون کارداني به کارشناسي راديولوژي
آزمون کارداني به کارشناسي راديولوژي
آزمون کارداني به کارشناسي راديولوژي
دارد
3000 
تومان
دارد
3000 
تومان
ندارد
3000
ندارد
3000 
تومان
آزمون کارداني به کارشناسي راديولوژي
آزمون کارداني به کارشناسي راديولوژي
آزمون کارداني به کارشناسي راديولوژي
آزمون کارداني به کارشناسي راديولوژي
آزمون کارداني به کارشناسي راديولوژي
1393
ندارد
1394
ندارد
رايگان
1396
ندارد
رايگان
1397
ندارد
رايگان
1398
ندارد
رايگان
رايگان
تومان
1370-84
پاسخ تشريحي
رايگان
:پسورد
www.radiologyha.com
رايگان
صبح
1388
1388
عصـــر
رايگان
ندارد
ندارد
1388
رايگان
ندارد
پاسخ تشريحي
پاسخ تشريحي
پاسخ تشريحي
رايگان
رايگان
رايگان
کنکور کارداني به کارشناسي ادبيات فارسي
کنکور کارداني به کارشناسي ادبيات فارسي
تماس با ما
ثبت شکايت در سايت
فروشگاه اينترنتي سايت
MRI شبيه ساز کار با دستگاه DVD
CT SCAN شبيه ساز کار با دستگاه DVD
فروش کتب راديولوژي
قوانين و مقررات سايت
راهنماي خريد هاي اينترنتي از سايت
سايت جامع راديولوژي
پيشنهادات
معرفي سايت
صاحب امتياز سايت
محمد رضا شيرواني فارساني
EMAIL:
          radiology.emri@yahoo.com
          radiologyha@yahoo.com


استفاده از مطالب سايت با ذکر منبع اشکالي ندارد
© 2008-2020 Radiologyha. All rights reserved.
Home