معرفي سايت
سايت

جامع ترين سايت کليشه جهان
در اين سايت مي توانيد عکس هاي راديولوژي را مشاهده کنيد. اين عکس ها به صورت هاي مختلفي همچون حروف الفبايي، سيستم هاي مختلف بدن، نشانه ها، سندرم ها، آناتومي و... طبقه بندي شده است. براي هر بيماري چندين عکس با کيفيت و با نماهاي مختلف قرار داده شده است.اطلس جامع عکس قفسه سينه
در اين سايت مي توانيد عکس هاي قفسه سينه  را مشاهده نماييد. اين عکس ها بر اساس پاتولوژي، نوع بيماري ها و نشانه ها طبقه بندي شده اند. براي هر بيماري چندين عکس جهت مقايسه گذاشته شده است
Chest X-ray Atlas
A.J. Chandrasekhar

ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

کپي برداري از  مطالب سايت مجاز نيست


© 2008-2014 Radiologyha. All rights reserved.
فروشگاه سايت
جستجو
تماس با ما
صفحه اصلي

ابزار وبمستر