صفحه اصلي
سي تي آنژيو  عروق شکمي
ارتباط با ما
Abdomen ct angiography techniques
تکنيک هاي سي تي آنژيوگرافي عروق شکمي
محدوده شروع و پايان : از زير ديافراگم تا زير سمفيز پوبيس
محل بولوس ترکينگ: زير ديافراگم روي ائورت شکمي
scan time * flow rate : حجم داروي تزريقي
فلوي داروي تزريقي: 4 تا  5 ميلي ليتر در ثانيه
caudocranial or craniocaudal :نحوه اسکن
تکنيک هاي سي تي آنژيوگرافي عروق شکمي
آمادگي بيمار
چهار الي شش ساعت قبل از ازمون ناشتا باشد
اگر قرص متفورمين مصرف مي کند بهتر است 48 ساعت قبل و بعد از ازمون قطع شود
حساسيت داروي بيمار چک شود
آزمايش عملکرد کليه و کراتين بيمار حتما چک شود
حتما بيمار بايد  برانول سبز رنگ داشته باشد
نحوه انجام اسکن
ابتدا از بيمار در وضعيت قدامي خلفي توپوگرام تهيه مي کنيم
را انتخاب کرده و روش بلوس ترکينگ را body ct angio
را به اسکن خود اضافه مي کنيم
سپس يک اسکن تکي از زير ديافراگ تهيه مي کنيم


باکس مربوط به اسکن اصلي خود را از زير ديافراگم تا زير سمفيز پوبيس
تنظيم مي کنيم . شرايط تزريق را روي انژکتور را بصورتي تنظيم مي کنيم
که سرعت تزريق بين 4 تا5 ميلي ليتر در ثانيه باشد و حجم داروي تزريقي
بين 100- الي120 سي سي باشد
سپس اسکن را اغاز مي کنيم و همزمان دکمه شروع تزريق انژکتور را با دکمه شروع
تکنيک بلوس ترکينگ را مي زنيم و اسکن اغاز مي شود سيستم محل
مشخص شده روي ائورت را اسکن مي کند تا سي تي نامبر ان ناحيه به
سي تي نامبر 120 برشد سپس اسکن اصلي اغاز ميشود
ببراي برسي گرفتگي هاي شريان هاي مزانتر حتما از سرعت
تزريق بالا استفاده نماييد
مربوط به تکنيک بلوس ترکينگ را روي آئورت شکمي  ROI و
که در اسکن تکي گرفته بوديم قرار مي دهيم و سي تي نامير ان را
روي 120 تنظيم مي کنيم.
فيلم هاي آموزشي
فيلم بصورت زبان اصلي است
فيلم اموزشي نحوه انجام سي تي آنژيوگرافي عروق شکم در دستگاه زيمنس
فيلم آموزشي بازسازي سي تي آنژيوگرافي شکم و لگن در دستگاه زيمنس
فيلم  اموزش انجام و بازسازي سي تي آنژيوگرافي شکم و لگن در دستگاه جي اي
فيلم  اموزش انجام و بازسازي سي تي آنژيوگرافي شکم و لگن در دستگاه فيليپس
تماس با ما
ثبت شکايت در سايت
قوانين و مقررات سايت
راهنماي خريد هاي اينترنتي از سايت
سايت جامع راديولوژي
پيشنهادات
معرفي سايت
مرکز سنجش آموزش پزشکي کشور
انجمن علوم پرتونگاري ايران
صاحب امتياز سايت
محمد رضا شيرواني فارساني
EMAIL:
          radiology.emri@yahoo.com


درباره ما
© 2008-2023 Radiologyha.com  All rights reserved.
کسب نماد اعتماد الکترونيکي سايت براي خريد هاي اينترنتي
کليه حقوق مطالب و نرم افزار هاي مربوط به سايت جامع راديولوژي است
MRI protocols , MRI techniques
The Radiology Assistant
Radiopaedia.org
Home
بخش سي تي اسکن
تکنيکهاي سي تي اسکن
خانه
سي تي آنژيو گرافي
صفحه اول