صفحه اصلي
سي تي اسکن اندام تحتاني
Home
ارتباط با ما
بخش سي تي اسکن
تکنيکهاي سي تي اسکن
خانه
سي تي آنژيو گرافي
Lower extremity ct angiography techniques
تکنيک هاي سي تي آنژيوگرافي اندام تحتاني
محدوده شروع و پايان : از بالاي کرست ايلياک تا نوک انگشتان پا
محل بولوس ترکينگ: بالاي کرست  ايلياک روي ائورت شکمي
بالاي 120 سي سي scan time * flow rate : حجم داروي تزريقي
فلوي داروي تزريقي: 4 تا  5 ميلي ليتر در ثانيه
caudocranial :نحوه اسکن
تکنيک هاي سي تي آنژيوگرافي اندام تحتاني
آمادگي بيمار
چهار الي شش ساعت قبل از ازمون ناشتا باشد
اگر قرص متفورمين مصرف مي کند بهتر است 48 ساعت قبل و بعد از ازمون قطع شود
حساسيت داروي بيمار چک شود
آزمايش عملکرد کليه و کراتين بيمار حتما چک شود
حتما بيمار بايد  برانول سبز رنگ داشته باشد
نحوه انجام اسکن
پاهاي بيمار بسمت دستگاه باشد باشد و پاها فيکس شود
ابتدا از بيمار در وضعيت قدامي خلفي توپوگرام تهيه مي کنيم
طول توپوگرام را 1500 ميليمتر تعين کنيد
را انتخاب کرده و روش بلوس ترکينگ را body ct angio
را به اسکن خود اضافه مي کنيم
سپس يک اسکن تکي  از ناحيه ائورت شکمي تهيه مي کنيم


باکس مربوط به اسکن اصلي خود را  از بالاي کرست ايلياک تا نوک انگشتان پا
تنظيم مي کنيم . شرايط تزريق را روي انژکتور را بصورتي تنظيم مي کنيم
که سرعت تزريق بين 4 تا5 ميلي ليتر در ثانيه باشد و حجم داروي تزريقي
را بالاي 120 سي سي باشد
سپس اسکن را اغاز مي کنيم و همزمان دکمه شروع تزريق انژکتور را با دکمه شروع
تکنيک بلوس ترکينگ را مي زنيم و اسکن اغاز مي شود سيستم محل
مشخص شده روي ائورت را اسکن مي کند تا سي تي نامبر ان ناحيه به
سي تي نامبر 120  برسد سپس اسکن اصلي اغاز ميشود

مربوط به تکنيک بلوس ترکينگ را روي آئورت شکمي  ROI و
که در اسکن تکي گرفته بوديم قرار مي دهيم و سي تي نامير ان را
روي 120 تنظيم مي کنيم.
ternalEx iliac artery
Internal iliac artery

                                                                                   
Superficial
femoral
artery
Popliteal
artery
                                                                                    
Anterior tibial
artery
Peroneal artery
Posterior
tibial
artery
فيلم هاي آموزشي
فيلم اموزشي نحوه انجام سي تي آنژيوگرافي اندام تحتاني در دستگاه  جي اي
فيلم اموزشي نحوه انجام سي تي آنژيوگرافي اندام تحتاني در دستگاه زيمنس
فيلم اموزشي نحوه انجام سي تي آنژيوگرافي  اندام تحتاني در دستگاه کانن بهمراه بازسازي
فيلم اموزشي نحوه  بازساري سي تي آنژيوگرافي  اندام تحتاني در دستگاه زيمنس فارسي
فيلم  ديگر اموزشي نحوه  انجام سي تي آنژيوگرافي اندام تحتاني در دستگاه زيمنس
فيلم ديگر اموزشي نحوه  بازساري سي تي آنژيوگرافي  اندام تحتاني در دستگاه هاي زيمنس
فيلم اموزشي نحوه  فيلم کردن  سي تي آنژيوگرافي  اندام تحتاني در دستگاه هاي  قديمي ترزيمنس
آناتومي و بررسي آنژيوگرافي اندام تحتاني
دانلود مطالب ديگر
lower extremity Angiography  download
تماس با ما
ثبت شکايت در سايت
قوانين و مقررات سايت
راهنماي خريد هاي اينترنتي از سايت
سايت جامع راديولوژي
پيشنهادات
معرفي سايت
مرکز سنجش آموزش پزشکي کشور
انجمن علوم پرتونگاري ايران
صاحب امتياز سايت
محمد رضا شيرواني فارساني
EMAIL:
          radiology.emri@yahoo.com


درباره ما
© 2008-2023 Radiologyha.com  All rights reserved.
کسب نماد اعتماد الکترونيکي سايت براي خريد هاي اينترنتي
کليه حقوق مطالب و نرم افزار هاي مربوط به سايت جامع راديولوژي است
MRI protocols , MRI techniques
The Radiology Assistant
Radiopaedia.org
صفحه اول