صفحه اصلي
سي تي انژيوگرافي کاروتيد
Home
ارتباط با ما
Carotid ct angiography techniques
تکنيک هاي سي تي آنژيوگرافي کاروتيد گردني
محدوده شروع و پايان : از قوس ائورت تا بالاي قاعده مغز
محل بولوس ترکينگ  : قوس صعودي
  حجم داروي تزريقي : 120 سي سي
فلوي داروي تزريقي: 4 تا  5 ميلي ليتر در ثانيه
craniocaudal :نحوه اسکن
تکنيک هاي سي تي آنژيوگرافي شريان کاروتيد گردني
آمادگي بيمار
چهار الي شش ساعت قبل از ازمون ناشتا باشد
اگر قرص متفورمين مصرف مي کند بهتر است 48 ساعت قبل و بعد از ازمون قطع شود
حساسيت داروي بيمار چک شود
آزمايش عملکرد کليه و کراتين بيمار حتما چک شود
حتما بيمار بايد  برانول سبز رنگ داشته باشد
نحوه انجام اسکن
ابتدا از بيمار در وضعيت   rnhld ogtd  توپوگرام تهيه مي کنيم
دور روش براي سي تي انژيوگرافي  گردن  وجود دارد
1-Carotid Angio
2-Carotid DSACT
CarotidAngio
در روش اول اسکن انژيوگرافي بدن سابتراکت تصاوير تهيه ميشود و نيازي به اسکن قبل از تزريق نيست و در دستگاههاي قديمي تر استفاده ميشود و توسط روش بولوس ترکينگ انجام ميشود و بازسازي تصاوير بصورت دستي صورت مي گيرد
CarotidDSACT
در اين روش ابتدا تصاوير بدون تزريق مغز تهيه ميشود و سپس تصاوير با تزريق مغز گرفته ميشود سپس توسط نرم افزار اين دو از هم سابتراکت شده و عروق مغزي بخوبي از استخوانها جدا ميشود

براي انجام سي تي انژيو گرافي مغز از روش بولوس ترکينگ استفاده مي کنيم بدين صورت که ابتدا يک اسکن کنترل از قسمت زير  قوس ائورت در محل آئورت صعودي تهيه مي کنيمباکس مربوط به اسکن اصلي خود را  از قوس ائورت  تا بالاي قاعده مغز تنظيم مي کنيم 
پس از تهيه تصوير کنترل شما بايستي  کاروتيد صعودي را بر وي تصويرپيدا کنيد
مربوط به تکنيک بلوس ترکينگ  را در وسط آن تنظيم کنيد   ROI


شرايط تزريق را روي انژکتور را بصورتي تنظيم مي کنيم
که سرعت تزريق بين 4 تا5 ميلي ليتر در ثانيه باشد و حجم داروي تزريقي
بين  100 الي 120  سي سي باشد
سپس اسکن را اغاز مي کنيم و همزمان دکمه شروع تزريق انژکتور را با دکمه شروع
تکنيک بلوس ترکينگ را مي زنيم و اسکن اغاز مي شود
موقعي که سي تي نامبر ناحيه آئورت صعودي 120 شد اسکن اصلي آغاز ميشود
فيلم هاي آموزشي فارسي
Carotid Angiography techniques
فيلم اموزشي نحوه  بازسازي سي تي آنژيوگرافي  شريان کاروتيد  در دستگاه زيمنس
syngo VA20
فيلم اموزشي نحوه انجام سي تي آنژيوگرافي شريان کاروتيد در دستگاه  فيليپس
فيلم اموزشي نحوه انجام سي تي آنژيوگرافي شريان کاروتيد در دستگاه زيمنس
فيلم اموزشي نحوه انجام سي تي آنژيوگرافي شريان کاروتيد در دستگاه جي اي
فيلم اموزشي نحوه فيلم کردن سي تي آنژيوگرافي  شريان کاروتيد  در دستگاه زيمنس
Share this page
پاتولوژي سي تي آنژيو کاروتيد
Carotid Angiography techniques
تماس با ما
ثبت شکايت در سايت
قوانين و مقررات سايت
راهنماي خريد هاي اينترنتي از سايت
سايت جامع راديولوژي
پيشنهادات
معرفي سايت
مرکز سنجش آموزش پزشکي کشور
انجمن علوم پرتونگاري ايران
صاحب امتياز سايت
محمد رضا شيرواني فارساني
EMAIL:
          radiology.emri@yahoo.com


درباره ما
© 2008-2023 Radiologyha.com  All rights reserved.
کسب نماد اعتماد الکترونيکي سايت براي خريد هاي اينترنتي
کليه حقوق مطالب و نرم افزار هاي مربوط به سايت جامع راديولوژي است
MRI protocols , MRI techniques
The Radiology Assistant
Radiopaedia.org
بخش سي تي اسکن
تکنيکهاي سي تي اسکن
خانه
سي تي آنژيو گرافي
پاتولوژي سي تي آنژيو کاروتيد
  آناتومي سي تي آنژيوگرافي کاروتيد
صفحه اول