تماس با ما
ثبت شکايت در سايت
قوانين و مقررات سايت
راهنماي خريد هاي اينترنتي از سايت
سايت جامع راديولوژي
پيشنهادات
معرفي سايت
مرکز سنجش آموزش پزشکي کشور
انجمن علوم پرتونگاري ايران
صاحب امتياز سايت
محمد رضا شيرواني فارساني
EMAIL:
          radiology.emri@yahoo.com


درباره ما
© 2008-2023 Radiologyha.com  All rights reserved.
کسب نماد اعتماد الکترونيکي سايت براي خريد هاي اينترنتي
کليه حقوق مطالب و نرم افزار هاي مربوط به سايت جامع راديولوژي است
MRI protocols , MRI techniques
The Radiology Assistant
Radiopaedia.org
ارتباط با ما
Coronary ct angiography techniques
تکنيک هاي سي تي آنژيوگرافي کرونري قلب
سي تي آنژيو قلب
پاتولوژي سي تي آنژيو قلب
  آناتومي سي تي آنژيوگرافي قلب
سي تي آنژيوگرافي قلب
:آمادگي
شش ساعت قبل ناشتا بايد
بيمار استرس نداشته باشد
عدم استفاده قرص هاي لاغري حاوي کافئين، همچنين نوشيدني هاي حاوي کافئين از قبيل قهوه و نوشابه هاي انرژي زا
بيمار حتما نوار قلب و اکو همراه داشته باشد
  بيمار چک شود ef
قبل از تزريق از کاهنده شربان قلب ، متورال استفاده ميشود ef =50 - 60 اگر
در مواردي که ضربان قلب مريض اهسته است از متورال نبايد استفاده کرد
همچنين در بچه ها نيز متورال نمي خواهد

:انديکاسيون هاي ام ار آنژيوگرافي قلب
موارد استفاده شايع سي تي آنژيوگرافي چيست؟
  بيماراني که مشکوک به آناتومي غيرطبيعي عروق کرونر مي باشند
بيماراني که ريسک کم يا متوسط براي ابتلا به بيماري عروق کرونر دارند
بيماراني که نتايج تست هاي غيرتهاجمي آنها نامشخص يا مبهم باشد
بيماراني که دچار نارسايي قلبي جديد شده و ريسک ابتلا به درگيري عروق کرونر کم تا متوسط باشد
در بيماراني که قبلا تحت عمل باز قلب يا پيوند عروق قلب قرار گرفته اند
بيماراني که در بررسي هاي قبل از عمل هاي غيرقلبي ريسک متوسط براي ابتلا به بيماري عروق کرونر دارند
در بيماران فوق سي تي آنژيو مي تواند اطلاعات مهمي در مورد وجود و شدت تنگي در عروق کرونر به ما بدهد

فيلم هاي آموزشي فارسي
Coronary CT Angiography techniques Download
دانلود مطالب ديگر
سي تي آنژيوگرافي کرونري
Topogram
1. Calcium Scoring
2. Timing for the scan starting
3. Test Bolus
4. Bolus Tracking
5. Angio Date Acquisition
  (Sequential/Spiral/FLASH/turbo-Flash)
6. Post processing


پروتکل نمونه

در تمامي تصويربرداري هاي  سي تي انژيوگرافي ها  ابتدا يک تصوير راديوگرافي با رزولوشن بسيار پايين تهيه مي شود که کارشناس بتواند بوسيله آن محدوده توموگرافي را تيعين کند. اين تصوير توپوگرام – اسکنوگرام  پايلوت ناميده مي شود

مطالعات نشان داده اند که رسوب کلسيم در عروق رابطه معناداري را با ميزان گرفتگي عروق کرونري دارند. ازين رو در مطالعات عروق کرونر پيش از تزريق ماده حاجب، تصاويري با ضخامت مقطع 3 ميليمتر از کل قلب گرفته مي شود که در آنها مي توان با استفاده از نرم افزارهاي - کلسيم اسکرينگ- درصد رسوب کلسيم و دانسيته آنرا در هر شريان قلبي حساب کرد. به اين فرايند
گفته مي شود Calcium Scoring

Calcium Scoring
Topogram
:Calcium Scoring مثالي از

تمامي نتايج محاسبات رسوب کلسيمي در جدولي تحت عنوان جدول آگاتسون  بر حسب چگالي نمايش داده مي شوند که در شکل قبل به وضوح مي توان آنرا ديد

مقادير نرمال و درجه شدت بيماري عروق کرونر بر اساس شاخص آگاتسون در جدول زير آمده است

Timing for the scan starting: Test Bolus
اين روش به صورت زير قابل انجام است:
تزريق 12 تا 20 ميلي ليتر از ماده حاجب با سرعت تزريقي در اسکن اصلي-
انجام همزمان تصويربرداري مقطع آگزيال ناحيه آئورت بصورت دايناميک-
DynEV بارگيري تصاوير در نرم افزار-
  در وسط لومن مربوطه Region of Interest کشيدن-
نمايش داده شده روي نرم افزار TIC از روي نمودار Time to Peak محاسبه-
اين روش نسبت به بلوس ترکينگ  روش دقيقتري بوده و از داروهاي با حجم بالاتري استفاده مي کند. همينطور يک روشي- براي امتحان سلامت دسترسي وريدي که در صورت اکستراوزيشن ( زير پوست رفتن ماده کنتراست) با حجم کمتري مي توان آنرا تست کرد

Timing for the scan starting: Bolus Tracking
اين روش به صورت زير قابل انجام است
در اوستيوم لومن مربوطه Pre-monitoring تعيين
تعيين آستانه شروع اسکن بر حسب هانسفيلد بين 80 تا 180
انجام  مانيتورنيگ  با طول زماني 50 اسکن با فاصله زماني 1 ثانيه به صورت دايناميک
دستگاه پس از ديتکت هانسفيلد اعمالي ،  فرمان شروع اسکن را صادر مي کند
اين روش نسبت به تست بلوس سريعتر بوده و حجم داروي کمتري استفاده مي شود

Data Acquisition
در اين مرحله اسکن اصلي انجام ميگيرد. تصويربرداري همزمان با  گيت  قلبي انجام ميشود؛ چراکه بر آرتيفکت حرکتي غلبه کنيم و به ما اجازه اين را مي دهد که در هر يک از فازهاي قلبي که بخواهيم به صورت اختصاصي تصويربرداري را انجام دهيم (سيستول، دياستول). قاعده کلي بر اين است که براي تمامي بيماري هاي مادرزادي جهت رويت مسير کرونر، دايسکشن آئورت، بررسي هاي کرونري، و همچنين براي بررسي هاي آئورت صعودي
.  انجام شود ECG gating بايد اسکن اصلي تواما با
جمع آوري اطلاعات  به سه روش انجام مي شود(Data Acquisition)
Sequential
Spiral
Flash يا TurboFlash

Prospective / Retrospective
Prospective
به روش هاي جمع آوري اطلاعات که محدوديت در اعمال فاکتور هاي تابشي ها (دوز تشعشع بيمار) ايجاد ميکند  گفته مي شود
Rectrospective
در مقابل روش جمع آوري اطلاعات بدون محدوديت اعمال فاکتورهاي تابش (دوز تشعشع بيمار)  گفته مي شود
sequential و يا spiral طبيعتا در هر يک از روشهاي
ما محدوديت اعمال اشعه داشته باشيم
را خواهيم داشت Retrospective  و در غير اين صورت Prospective

R-R فاصله
ECGدرصد بازسازي ها بر اساس وضعيت زماني سيگنال
Data Acquisition: Sequential
در اين روش، تصاوير طي چندين ضربان قلب و در فاز هاي
Late Diastolic Phase تا  Early Diastolic Phase
range تهيه شده و امکان بازسازي تصاوير در
از قبل تعيين شده وجود دارد
دقت شود که در تصوير بالا رنج تصويربرداري فقط به اندازه 70 درصد از زمان شروع موج
قلبي تعيين شده است که اين امر محدوديت شديدي را بر کارشناس براي R
بازسازي هاي آتي ايجاد مي کند
لطفا به دو مثال زير دقت کنيد

Data Acquisition: Spiral
در اين روش، تصاوير طي چندين ضربان قلب و در تمامي فازهاي قلبي تهيه مي شوند. اين روش، روشي بسيار مناسب براي بررسي هاي فانکشنال قلبي و بازسازي هاي تصاوير در تمامي فازهاي قلبي اعم از سيستول و دياستول مي باشد
يکي از معياب بسيار بد اين روش دوز تشعشعي بسيار بالاي آن است

Data Acquisition: Flash
لطفا به دو مثال زير دقت کنيد

در اين روش، تصاوير را تنها طي يک ضربان قلب تهيه کرده و از نظر سرعت بسيار تصويربرداري سريعي است. سرعت اسکن بسيار بالاي اين روش امکان استفاده از دوزهاي محدود تر ماده حاجب را براي کارشناسان فراهم مي آورد. علاوه بر سرعت بسيار بالا، اين روش دوز تشعشعي بسيار پاييني را نيز داراست
محدوديت هاي استفاده از اين روش بيماران با علائم  بيماري عروق کرونري  متوسط به بالا، رسوب کلسيم بالا، ريتم قلبي بالا، ريتم قلبي متغير، و بيماران چاق است. زيرا که در اين روش نمي توان تصاوير را در درصدهاي مختلف قلبي بازسازي کرد

HU: 80-180
Reconstruction:
Cardiac window: ST=0.6-1 mm
Post Processing:
Axial MIP
Coronal MIP
Sagittal MIP
Sagittal oblique MIP
Curve
MPR
VRT (optional)

:انتخاب نوع تکنيک جمع آوري اطلاعات

ضربان
ضربان
ضربان
ضربان
ضربان قلب- ريتم قلب - سابقه
اسکرينيگ بيماران
چک
ضربان
اسکن بستگي
به ضربان قلب
و تغييرات ان
کنترانديکاسيون
قرص متورال
پروتکل استفاده
قرص متورال
چک
ضربان
حداکثر
دز
بررسي تغييرات
ضربان قلب
استفاده از گيتينگ
استفاده از گيتينگ
بله
خير
بله
خير
> 55
< 55 bpm
< 70 bpm
>70 bpm
>10 bpm
<10 bpm
Prospective
Retrospective
سي آنژيوگرافي قلب در بچه ها
در کودکان استفاده از قرص تنظيم کننده ضربان قلب نيازي نيست
استفاده از روش بلوس ترکينگ و بصورت چشمي ببنيد کي چهار حفره قلب پر شود سپس اسکن اصلي قلب را انجام ميدهيم

محدوده شروع و پايان: از قوس آئورت تا زير ديافراگم
آئورت صعودي يا نزولي: Test bolus يا pre-monitoring محل 
( تقريبا 50 سي سي)  scan time  x flow rate : حجم داروي تزريقي
داروي مورد استفاده : ويزي پک 320
فلوي داروي تزريقي: 7 تا 4 ميلي ليتر در ثانيه
کرانيوکودال ( از سمت سر به پا  craniocaudal: نحوه اسکن
زمان تاخيري يا زمان شروع اسکن :  در روش تست بلوس عددي که در نرم افزار
بدست امده بعنوان زمان تاخيري اعمال مي کنيمDynEV
را روي ائورت نزولي قرار  ROI در روش بلوس ترکينگ
ميدهيم و سي تي نامبر ان را 120 تنظيم مي کنيم که وقتب سي تي نامبر ائورت نزولي بعد از تزريق ماده کنتراست به 120 رسيد اسکن قلب شروع شود


Technique
فيلم اموزشي  سي تي آنژيوگرافي عروق کرونر قلب در دستگاه زيمنس
فيلم اموزشي بررسي کيس هاي قلبي با ترجمه فارسي
فيلم اموزشي 2  سي تي آنژيوگرافي عروق کرونر قلب در دستگاه زيمنس
فيلم اموزشي نحوه بازسازي  سي تي آنژيوگرافي عروق کرونر قلب در دستگاه زيمنس
فيلم اموزشي مفاهيم و تکنيک هاي سي تي انژيوگرافي قلب با زير نويس فارسي
فيلم اموزشي در مورد بررسي پلاک هاي اطراف عروق کرونر قلب
Calcium Score
فيلم اموزشي اناتومي شربان کرونر قلب در سي تي انژيوگرافي
فيلم آموزشي نحوه بازسازي  سي تي آنژيوگرافي قلب در دستگاه جي اي با زير نويس فارسي
بخش سي تي اسکن
تکنيکهاي سي تي اسکن
خانه
سي تي آنژيو گرافي
Home
صفحه اول