صفحه اصلي
سي تي انژيوگرافي آئورت
Home
ارتباط با ما
Aorta ct angiography techniques
تکنيک هاي سي تي آنژيوگرافي   آئورت سينه اي
محدوده شروع و پايان : ورودي و خروجي توراکس
محل بولوس ترکينگ :  محل قوس ائورت يا ائورت نزولي
90 سي سي) scan time * flow rate : حجم داروي تزريقي
فلوي داروي تزريقي:  3/5 الي 4 ميلي ليتر در ثانيه
craniocaudal :نحوه اسکن
آمادگي بيمار
چهار الي شش ساعت قبل از ازمون ناشتا باشد
اگر قرص متفورمين مصرف مي کند بهتر است 48 ساعت قبل و بعد از ازمون قطع شود
حساسيت داروي بيمار چک شود
آزمايش عملکرد کليه و کراتين بيمار حتما چک شود
حتما بيمار بايد  برانول سبز رنگ داشته باشد
نحوه انجام اسکن با استفاده از روش بلوس ترکينگ
ابتدا از بيمار در وضعيت قدامي خلفي توپوگرام تهيه مي کنيم
  روش بلوس ترکينگ را به اسکن خود اضافه مي کنيم
سپس يک اسکن تکي از   قوس ائورت تهيه مي کنيم


باکس مربوط به اسکن اصلي خود را از قله تا زير ديافراگم  تنظيم مي کنيم

. شرايط تزريق را روي انژکتور را بصورتي تنظيم مي کنيم
که سرعت تزريق بين  3/5 الي 4 ميلي ليتر در ثانيه باشد و حجم داروي تزريقي
را 90 سي سي تنظيم مي کنيم
سپس اسکن را اغاز مي کنيم و همزمان دکمه شروع تزريق انژکتور را با دکمه شروع
تکنيک بلوس ترکينگ را مي زنيم و اسکن اغاز مي شود سيستم محل
مشخص شده روي  شريان پولمونر را اسکن مي کند تا سي تي نامبر ان ناحيه به
سي تي نامبر   120  برسد  سپس اسکن اصلي اغاز ميشود
فيلم هاي آموزشي
فيلم اموزشي  سي تي آنژيوگرافي آئورت  بروش بولوس ترکينگ در دستگاه زيمنس
فيلم اموزشي  سي تي آنژيوگرافي  آئورت بروش بولوس ترکينگ در دستگاه هاي جي اي
مربوط به تکنيک بلوس ترکينگ را روي آئورت نزولي  ROI و
يا قوس ائورت که در اسکن تکي گرفته بوديم قرار مي دهيم و سي تي  نامبر ان را
روي 120 تنظيم مي کنيم
بررسي سي تي آنژيوگرافي آئورت سينه اي با زير نويس فارسي
دانلود مطالب ديگر
سي تي انژيوگرافي آئورت
پاتولوژي سي تي آنژيو آئورت
فيلم اموزشي  سي تي آنژيوگرافي آئورت  بروش بولوس ترکينگ در دستگاه کانن با زير نويس فارسي
آناتومي سي تي آنژيوگرافي آئورت سينه اي با زير نويس فارسي
نکته مهم : در موارد بررسي دايسکشن آئورت بايستي علاوه بر اسکن  آئورت سينه اي ، ائورت شکمي را هم اسکن کرد
تماس با ما
ثبت شکايت در سايت
قوانين و مقررات سايت
راهنماي خريد هاي اينترنتي از سايت
سايت جامع راديولوژي
پيشنهادات
معرفي سايت
مرکز سنجش آموزش پزشکي کشور
انجمن علوم پرتونگاري ايران
صاحب امتياز سايت
محمد رضا شيرواني فارساني
EMAIL:
          radiology.emri@yahoo.com


درباره ما
© 2008-2023 Radiologyha.com  All rights reserved.
کسب نماد اعتماد الکترونيکي سايت براي خريد هاي اينترنتي
کليه حقوق مطالب و نرم افزار هاي مربوط به سايت جامع راديولوژي است
MRI protocols , MRI techniques
The Radiology Assistant
Radiopaedia.org
بخش سي تي اسکن
تکنيکهاي سي تي اسکن
خانه
سي تي آنژيو گرافي
صفحه اول